Vanaf 4 december 2023 ESF+ subsidie beschikbaar in het tweede tijdvak voor arbeidsmarktregio’s

In de nieuwe ESF+periode (2021-2027) wordt subsidie beschikbaar gesteld om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie te ondersteunen.

De doelgroepen voor de arbeidsmarktregio’s bestaan uit:

  • niet-uitkeringsgerechtigden
  • arbeidsbelemmerden
  • jongeren
  • personen met een uitkering van gemeente of UWV
  • statushouders en Oekraïense ontheemden
  • werkenden, waaronder zelfstandigen zonder personeel

Nieuw in deze wijzigingsregeling is de toevoeging van Opleidingsvouchers als subsidiabele kostensoort.

Aanvraagperiode en hoogte subsidie AMR

De subsidie voor het tweede tijdvak kan worden aangevraagd door arbeidsmarktregio’s in de periode van 4 december 2023, 9:00 uur tot en met 26 januari 2024, 17:00 uur.

Het totaal beschikbare budget voor het tweede tijdvak bedraagt € 60 miljoen.

Volg de link naar de Overheid.nl voor meer informatie over deze subsidieregeling.