Vraag van de maand: Wanneer kan ik mijn subsidiebeschikking verwachten?

Meer dan 200 bedrijven hebben in september en oktober 2023 subsidie aangevraagd om aan de slag te gaan met duurzame inzetbaarheid. Als u één van die bedrijven bent, wilt u ongetwijfeld graag weten wanneer u hoort of de aangevraagde subsidie is goedgekeurd. 

De subsidieaanvraag wordt eerst gecheckt op volledigheid. Is alles compleet? Dan pas start de inhoudelijke beoordeling. UVB heeft 13 weken om de beoordeling af te ronden en de beschikking te versturen. De beoordelingstermijn wordt opgeschort (staat stil) als er vragen zijn over uw aanvraag. Is uw reactie op de vragen ontvangen, dan gaat de termijn weer lopen. 

Niet alle subsidieaanvragen kunnen tegelijkertijd worden beoordeeld. De aanvragen die het eerst zijn ontvangen, worden als eerste opgepakt. Aanvragen die compleet zijn en geen vragen oproepen kunnen snel worden beschikt. Maar er zijn ook aanvragen die niet voldoende zijn onderbouwd. Of activiteiten bevatten waarvan niet meteen duidelijk is of ze wel voor subsidie in aanmerking kunnen komen. In die gevallen zal UVB vragen stellen en duurt de beoordeling langer. 

UVB verwacht voor de kerstdagen de meeste aanvragers de subsidiebeschikking te hebben gestuurd. De resterende aanvragen zal UVB begin 2024 afronden.