Openstelling aanvraagtijdvak Tijdelijke subsidieregeling EVC-procedures

Vanaf 1 november 2023, 9.00 uur gaat het aanvraagtijdvak open voor de Tijdelijke subsidieregeling EVC-procedures. Vanaf deze datum is het mogelijk om een aanvraag via het subsidieportaal in te dienen.

Deze subsidieregeling maakt het mogelijk een financiële tegemoetkoming te ontvangen voor het uitvoeren van een EVC-procedure. EVC staat voor Erkenning van eerder Verworven Competenties. Tijdens een EVC-procedure worden de eerder verworven competenties van een deelnemer beoordeelt ten opzichte van een onderwijs-, beroeps- of branchestandaard en vastgelegd in een ervaringscertificaat. Met een dergelijk certificaat kan de arbeidsmarktpositie van deelnemers worden versterkt.

Er kan maximaal € 1.000 subsidie worden verleend voor EVC-procedures die zijn gestart en afgerond in de periode van 1 juni 2022 tot en met 29 februari 2024. De subsidie wordt aangevraagd door EVC-aanbieders die zijn opgenomen in het register erkende EVC-aanbieders van het Nationaal Kenniscentrum EVC.

Volg de volgende link om meer over deze subsidieregeling te lezen.