Tijdelijke subsidieregeling EVC-procedures

Vanaf 1 november 2023, 09.00 uur kan bij Uitvoering Van Beleid subsidie worden aangevraagd voor de Tijdelijke subsidieregeling EVC-procedures.

Een procedure voor Erkenning van eerder Verworven competenties (hierna: EVC-procedure) is een instrument dat het mogelijk maakt om de kennis en kunde die iemand gedurende zijn leven heeft opgedaan in kaart te brengen. Het gaat dan om het inzichtelijk maken van wat iemand heeft geleerd op het werk, binnen het onderwijs maar ook om kennis en vaardigheden die iemand in zijn privéleven heeft opgedaan. Tijdens de procedure wordt er bewijsmateriaal verzameld of worden assessments uitgevoerd waaruit blijkt dat iemand over bepaalde kennis en kunde beschikt. Dit wordt vastgelegd in een ervaringscertificaat. Dit ervaringscertificaat kan vervolgens worden ingezet voor het verbeteren van de arbeidsmarktpositie, bijvoorbeeld voor een nieuwe baan of een vervolgopleiding.   

Minister Van Gennip van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor een subsidieregeling opengesteld. Deze subsidieregeling maakt het mogelijk een tegemoetkoming van maximaal € 1.000 te krijgen in de kosten van een EVC-procedure. De EVC-procedure moet zijn gestart en afgerond in de periode van 1 juni 2022 tot en met 29 februari 2024.

Subsidieregeling

Volg de link naar de website van de Staatscourant om meer over deze subsidieregeling te lezen.