Subsidie duurzame inzetbaarheid bedrijven: plafond voor subsidieaanvragen tot €300.000 bereikt - aangevuld bericht

Vanaf 1 september jl. kunnen bedrijven subsidie ‘Duurzame inzetbaarheid voor bedrijven’ aanvragen. Hierbij worden 2 soorten aanvragen onderscheiden met elk een eigen subsidieplafond: aanvragen tot €300.000 en aanvragen vanaf €300.000.

Subsidieaanvragen tot €300.000: beschikbare budget volledig aangevraagd

Voor subsidieaanvragen tot €300.000 is een budget van 7.5 miljoen euro beschikbaar. Er is veel belangstelling voor deze subsidiemogelijkheid en dit eerste subsidieplafond is met de ingediende aanvragen inmiddels ruim, met het dubbele budget, overschreden. Daarom heeft de minister besloten om meer aanvragen te behandelen. In totaal gaat Uitvoering van Beleid maximaal 103 aanvragen behandelen. Om dit mogelijk te maken, wordt het oorspronkelijke plafond van €7,5 miljoen opgehoogd naar €17 miljoen. 

Op dit moment zijn er 103 aanvragen binnen. Aanvragen die vanaf nu nog worden ingediend, worden afgewezen vanwege het overschrijden van het maximum aantal aanvragen. 

Wijziging van de regels gepubliceerd

Op 15 november 2023 is de bovenstaande wijziging van de subsidieregeling gepubliceerd in de Staatscourant. U kunt de wijziging hier lezen. Voor de actuele, volledige tekst van de subsidieregeling kunt u terecht op overheid.nl.

Nieuwe aanvraagtijdvakken in voorjaar en najaar 2024

Volgend jaar, in april 2024 en in september 2024, kunnen bedrijven opnieuw subsidie aanvragen.