Verslag: Vitale Sectoren Festival

Op 5 oktober vond in Amersfoort het Vitale Sectoren Festival plaats. Een dag waarop werd ingezoomd op de sectoren die in Nederland voor ieder huishouden en bedrijf van groot maatschappelijk belang zijn: energie, water, afval en telecom. Ook voor deze vitale sectoren zijn vitale werknemers nodig! Op het programma stond een divers aanbod van workshops, sprekers en de ruimte om te netwerken. Medewerkers van Uitvoering van Beleid waren aanwezig en pikten de nieuwste inzichten en kennis mee.  

Koplopers

Tijdens het festival werden er drie koplopers uitgelicht: de vitaalste vakbedrijven 2023. Deze bedrijven hebben vooruitstrevende stappen gezet, als het gaat om duurzame inzetbaarheid. Afvalverwerkingsbedrijf Attero en netwerkbeheerders voor energievoorziening Stedin en Enexis Groep werden alle drie in het zonnetje gezet. De succesformule? Maak sámen met je werknemers een aanpak voor duurzame inzetbaarheid. 

Veranderingen in de sectoren

In alle gesprekken en onderdelen gedurende de dag blijkt: de mensen zijn trots op de sectoren waarin ze werken. Trots om bij te dragen aan de essentiële voorzieningen die nodig zijn om Nederland draaiende te houden. Tegelijkertijd is voelbaar dat er veel verandert, denk aan de energie- en klimaattransitie. Dat geeft spanning, werkdruk en stof tot nadenken. Men wil hier zo goed mogelijk mee omgaan en staat open voor nieuwe initiatieven.  

Beeld: ©MDIEU

Doorstroming

Een terugkerend onderwerp is de doorstroom die veel bedrijven in deze sectoren ervaren. Hoe behoud je goede krachten en hoe werf je genoeg werknemers? Aanwezigen spreken hun waardering uit voor het MBO en praktijkgeschoolde werkenden: hier is grote behoefte aan. Ook in het kader van duurzame inzetbaarheid is het slim om samen met werknemers te kijken naar het lange termijn perspectief: onder andere zorgen dat mensen kunnen ontwikkelen en met plezier naar het werk blijven komen. Op die manier is de kans groter dat werknemers betrokken en langer aan boord blijven.