Subsidieportaal Financiële educatie mbo vandaag open

Vanaf vandaag kunnen mbo-scholen subsidie aanvragen om aan de slag te gaan met financiële educatie. Door te investeren in opleidingen voor docenten, financiële educatie in te bedden binnen de school of een extra financieel spreekuur te organiseren voor studenten.

Subsidie in het kort

Door het aanleren van gezond financieel gedrag en het vergroten van hun financiële competenties bereiden we studenten voor op een zelfstandige financieel-fitte toekomst.   
Er is dit jaar 8 miljoen euro beschikbaar voor projecten van mbo-scholen. De projecten moeten zich richten op deze thema’s:

  • Het opleiden van docenten om financiële educatie in te kunnen zetten in hun eigen lessen
  • Het inbedden van financiële educatie binnen de school
  • Het bieden van financiële begeleiding aan studenten

De subsidie kan worden aangevraagd tot en met 16 oktober 2023.

Campagne beeld van vrouw in schoolsituatie die vinger opsteekt
Beeld: ©SZW/DSU/UVB