MDIEU sectoren: eisen projectadministratie versoepeld

Als u MDIEU-subsidie ontvangt, moet u een projectadministratie opzetten. Onderdeel van de projectadministratie was het registreren van namen en e-mailadressen van alle werkenden die onder het bereik van uw project vallen. Deze eis is te komen vervallen.

Dit betekent dat u voor projecten die in en na 2023 zijn gestart niet meer apart de namen en e-mailadressen hoeft bij te houden van mensen die deelnemen aan duurzame inzetbaarheidsactiviteiten of een gesubsidieerde RVU. De Handleiding projectadministratie is hierop aangepast.

Let op! Als u in 2021 of 2022 subsidie heeft aangevraagd, geldt deze verandering niet. 

Voor de projecten die met in 2021 en 2022 verleende subsidie zijn gestart, moeten de namen en e-mailadressen van de deelnemers nog wél worden geregistreerd en bewaard. Onderzoeksbureau SEOR kan u dan namelijk nog steeds benaderen voor beleidsonderzoek. Onderdeel daarvan is dat SEOR u kan vragen vragenlijsten te versturen aan de deelnemers.