Update uitkomst vierde aanvraagtijdvak SLIM-regeling Samenwerkingsverbanden en Grootbedrijven

Het vierde aanvraagtijdvak voor SLIM Samenwerkingsverbanden en Grootbedrijven is op 31 juli jl. gesloten.

Zoals eerder aangegeven (zie Voorlopige uitkomst vierde aanvraagtijdvak SLIM-regeling voor Samenwerkingsverbanden en Grootbedrijven) was het budget voor samenwerkingsverbanden al snel overvraagd. Uiteindelijk is het budget door 111 aanvragen met ruim 13 miljoen overvraagd. Gelukkig kon aan het initiële budget nog 3 miljoen worden toegevoegd (zie slim regeling per 1 september 2023 gewijzigd ) waardoor we minder aanvragers teleur hoeven te stellen.

Voor Grootbedrijven zijn uiteindelijk slechts 2 aanvragen binnengekomen. Volgens de Regeling kan het resterende budget van ca. 1 miljoen worden benut in het september tijdvak voor individuele MKB-ondernemingen.

We zijn druk bezig met beoordelen en verwachten alle beschikkingen tijdig te kunnen versturen.