Subsidie voor financiële educatie mbo

Vanaf 18 september 2023 kunnen mbo-scholen een aanvraag indienen voor subsidie voor financiële educatie. Minister Carola Schouten (Armoedebeleid, Participatie en Pensioenen) kondigde eerder dit jaar aan dat hiervoor €8 miljoen beschikbaar is.

Campagne beeld van vrouw in schoolsituatie die vinger opsteekt
Beeld: ©SZW/DSU/UVB

Veel studenten komen tijdens hun studie financieel op eigen benen te staan. Hoe om te gaan met deze verantwoordelijkheid blijkt in de praktijk een uitdaging te zijn. Zo laat onderzoek van het Nibud onder andere zien dat meer dan een kwart van de mbo-studenten te maken heeft met betaalachterstanden of schulden. Juist op school zijn er kansen om hierover in gesprek te gaan en erover te leren. De subsidie biedt scholen de mogelijkheid om hierop in te spelen.

Scholen kunnen voor een langere periode, maximaal 3 jaar, financiële ondersteuning aanvragen. Met de subsidie kunnen zij bijvoorbeeld docenten een opleiding laten volgen om financiële educatie in de bestaande vakken te integreren, medewerkers aannemen of vrijstellen om te zorgen dat financiële educatie een structurele plek krijgt op school, of financiële begeleiding aanbieden voor studenten met geldzorgen.

Het doen van een aanvraag is mogelijk van 18 september t/m 16 oktober 2023. Registreren kan al vanaf 29 augustus via het subsidieportaal van UVB, zodat scholen de 18 september meteen hun aanvraag in kunnen dienen. Ter voorbereiding op de indiening van de aanvraag zijn er 3 online informatiebijeenkomsten op 11, 12 en 14 september.

Omdat de aanvraagperiode kort is en scholen druk zijn rond de start van het schooljaar, is de aanvraagprocedure eenvoudig. Informatie over de procedure en voorwaarden vindt u ook op geldlessen.nl/subsidie. Het voornemen is om de regeling in 2024 ook beschikbaar te stellen aan het primair-, en voortgezet onderwijs. 

Volg de link naar Overheid.nl om meer over deze regeling te lezen.

De bijlagen voor het doen van een aanvraag komen binnenkort beschikbaar op onze website.