MDIEU-regeling sectoren: bijlagen vernieuwd

De Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) subsidieert projecten die de duurzame inzetbaarheid van werkenden verbeteren. De subsidie kan worden aangevraagd door sectorale samenwerkingsverbanden. Voor de tussendeclaratie en einddeclaratie vraagt UVB verplichte inhoudelijke en financiële bijlagen. Hiervoor zijn formats beschikbaar via de website van UVB. Deze bijlagen zijn nu aangepast.

Wat is er veranderd?

In de inhoudelijke bijlage bij de voortgangsrapportage en de einddeclaratie is de vraag over de vraag over de uitvoering van de RVU’s (uitvoeringsvoorwaarden en ingeschakelde partij) aangepast.

Meer weten?