Nieuwsbrief EMVF 2021-2027 juni 2023 nu online

De nieuwsbrief EVMF 2021-2027 van juni 2023 is beschikbaar.

Een selectie uit de onderwerpen:

  • Indienen voortgangsrapportages EMVF
  • Nieuwe controlesystematiek
  • Toegekende subsidieaanvragen
  • Bezoek aan Brussel
  • Publiciteitsverplichtingen EMVF.

Volg de link naar de nieuwsbrief EVMF 2021-2027 van juni 2023.