Subsidie duurzame inzetbaarheid voor bedrijven: vanaf september 2023 beschikbaar

Investeren in duurzame inzetbaarheid loont! Als mensen gezond en gemotiveerd aan het werk zijn, is de kans groter dat zij bij uw bedrijf willen blijven werken én dat zij kunnen doorwerken tot aan hun pensioen. De MDIEU-regeling helpt daarbij.

Vanaf september 2023 kunnen bedrijven een subsidieaanvraag doen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid op de werkvloer verbeteren.

Hieronder vindt u de belangrijkste voorwaarden op een rij:

  • U kunt van 1 september tot en met 30 november 2023 subsidie aanvragen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid op de werkvloer verbeteren. In 2024 zal er nog een aanvraagtijdvak worden geopend.
  • Het drempelbedrag voor subsidieaanvraag is 75.000 euro. Hierin is ook een bedrag van 5.000 euro opgenomen voor het uitvoeren van een bedrijfsanalyse.
  • De bedrijfsanalyse is een verplicht onderdeel van de subsidieaanvraag. Hierin brengt u de knelpunten en problematiek rondom duurzame inzetbaarheid en zwaar werk in kaart. U kunt de bedrijfsanalyse zelf uitvoeren, maar u kunt ook een externe adviseur inschakelen.
  • Bij de subsidieaanvraag hoort ook een activiteitenplan. Het activiteitenplan bestaat uit activiteiten voor duurzame inzetbaarheid. Daarnaast kan ook subsidie worden aangevraagd om bepaalde groepen oudere werknemers eerder te laten stoppen met werken, de zogenaamde Regeling Vervroegde Uittreding (RVU). De activiteiten rondom duurzame inzetbaarheid moeten wel ten minste 25 procent van de subsidieaanvraag beslaan.
  • Voor activiteiten rondom duurzame inzetbaarheid krijgen bedrijven 50 procent subsidie, van RVU-activiteiten wordt 25 procent vergoed. Het overige bedrag investeert u als bedrijf dus zelf.
  • De projectperiode voor het vergroten van de duurzame inzetbaarheid van werknemers mag uiterlijk tot 31 december 2025 lopen.
  • Bent u benieuwd met welke activiteiten de duurzame inzetbaarheid van werkenden kan worden verbeterd? Voorbeelden vindt u op de pagina Duurzame inzetbaarheid bedrijven.

Op de website Uitvoering Van Beleid vindt u meer informatie over de duurzame inzetbaarheidssubsidie voor bedrijven.

Meer informatie?

Op dinsdag 13 juni, dinsdag 20 juni en dinsdag 27 juni organiseert het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid drie webinars over deze subsidieregeling. De eerste webinar is een voorlichtingssessie, waarin we alle aspecten van de regeling uitleggen. Op 20 juni gaan we dieper in op de bedrijfsanalyse, het activiteitenplan en de begroting. In de derde webinar komen het subsidieproces en de administratieve zaken aan de bod. Heeft u interesse om deel te nemen? Meldt u dan aan via beleidsteammdieu@minszw.nl.

Vragen? Neem contact op met de helpdesk

Heeft u vragen over de MDIEU-regeling of zijn er onduidelijkheden? Neem dan contact op met de helpdesk, deze is tijdens kantooruren bereikbaar op 070-315 2355 en via de mail postbus.MDI-EU@minszw.nl.

Op de hoogte blijven? Meld u aan voor de nieuwsbrief!

Via de nieuwsbrief blijft u op de hoogte van actuele ontwikkelingen rondom duurzame inzetbaarheid. Abonneren kan door een e-mail te sturen naar: beleidsteammdieu@minszw.nl.