Nieuw maximum uurtarief voor subsidie Duurzame Inzetbaarheid

In maart 2023 is er in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) een onderzoek uitgevoerd door onderzoeks- en adviesbureau Significant APE naar de uurtarieven voor externe inhuur binnen MDIEU-projecten. 

Het onderzoek van Significant APE heeft geholpen een actueel beeld te krijgen van de prijzen bij verschillende type werkzaamheden die extern worden uitbesteed voor projecten op het terrein van duurzame inzetbaarheid. 

Op basis van het onderzoek is gekozen voor een verhoging van het maximum uurtarief van € 125 naar € 135 voor externe inhuur. 

Marktconforme prijs

Het maximum uurtarief is bedoeld als hulpmiddel voor het inschakelen van externe adviseurs. Deze opdrachten moeten tegen een marktconforme prijs worden uitgevoerd. Zolang de aanvrager met de door een aanbieder te realiseren werkzaamheden op of onder het maximum uurtarief blijft van € 135, is een offerteprocedure niet nodig. Ook niet wanneer de totale waarde van de opdracht boven € 50.000 uitkomt.

Geldigheid nieuwe tarief

Dit nieuwe maximum uurtarief van € 135 zal gelden voor projecten waarvoor vanaf 1 september 2023 subsidie kan worden aangevraagd. Voor projecten waarvoor subsidie is aangevraagd in aanvraagtijdvakken vóór 1 september 2023 blijft het maximum uurtarief van € 125 gelden.

Volg de link om het onderzoeksrapport van Significant APE te bekijken.