Mensenwerk nieuwsbrief ESF+ (2021-2027) nummer 1 van 2023 online

Het eerste nummer van 2023 van Mensenwerk is verschenen. De nieuwsbrief gewijd aan het Europees Sociaal Fonds (ESF) en het Europees Sociaal Fonds Plus (ESF+). 

In Mensenwerk vindt u nieuws en artikelen over projecten medegefinancierd door de Europese Unie.  In dit nummer onder meer een interview met Robin Molenaar, Thalia Danser en Amro Hassan van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over ESF+ en sociale inclusie. Ook worden twee inspirerende projecten belicht. 

Meer informatie