Vanaf 3 april 2023 subsidie aanvragen ESF+ Arbeidsmarktregio’s Sociale inclusie

In dit nieuwe hoofdstuk van de ESF-subsidieperiode (2021-2027) wordt subsidie beschikbaar gesteld om mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie te ondersteunen en het bevorderen van sociale inclusie, door mogelijkheden tot maatschappelijke participatie te vergroten op verschillende leefgebieden.

De doelgroepen voor de arbeidsmarktregio’s bestaan uit:

  • niet-uitkeringsgerechtigden
  • arbeidsbelemmerden
  • jongeren
  • personen met een uitkering van gemeente of UWV
  • statushouders en Oekraïense ontheemden
  • werkenden, waaronder zelfstandigen zonder personeel

Een nevendoelstelling is hierbij de bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bevordering van gelijke kansen en non-discriminatie.

Aanvraagperiode en hoogte subsidie AMR

Centrumgemeenten kunnen voor hun arbeidsmarktregio subsidie voor Sociale inclusie aanvragen in de periode van 3 april 2023, 9:00 uur tot en met 31 oktober 2023, 17:00 uur.

Het totaal beschikbare budget voor het eerste tijdvak bedraagt € 17,5 miljoen.

Volg de link naar de Overheid.nl om meer over deze subsidieregeling te lezen.