Internetconsultatie subsidie Duurzame Inzetbaarheid voor bedrijven van start

Vanaf vandaag start de internetconsultatie voor de verruiming van de subsidie duurzame inzetbaarheid. Deze regeling heeft tot doel om zoveel mogelijk mensen gezond werkend hun pensioen te laten halen of vervroegd te laten uittreden. Het is de bedoeling dat deze regeling vanaf september 2023 ook wordt opengesteld voor individuele bedrijven en dat het drempelbedrag voor een subsidie wordt verlaagd. Reageren op de aangepaste regeling kan tot 20 maart.

De subsidie volgt uit het pensioenakkoord van 2019. Sectoren konden al subsidie aanvragen voor activiteiten die de duurzame inzetbaarheid van werknemers vergroten. Bijvoorbeeld voor een nieuwe aanpak om zware werkomstandigheden te verlichten, slimmer roosteren bij nachtwerk of financiële adviesgesprekken. Daarnaast is er tijdelijk subsidie beschikbaar om werknemers met zwaar werk eerder te laten stoppen. Het kabinet heeft bijna 1 miljard euro beschikbaar gesteld en financiert tot de helft van de kosten. De rest wordt door de bedrijven zelf betaald.

De huidige regeling wordt nu uitgebreid zodat ook individuele bedrijven een aanvraag kunnen doen. Het minimaal aan te vragen subsidiebedrag wordt verlaagd naar 75.000 euro. Daarmee wordt het ook makkelijker voor kleinere sectoren om subsidie aan te vragen. De wijzigingsregeling die nodig is voor deze wijziging is nu vier weken in internetconsultatie: van 20 februari 13:00 uur tot en met 20 maart. Daarna zal de ontvangen inbreng worden verwerkt en de regeling worden vastgesteld.

Iedereen kan reageren en zijn/haar suggesties voor de regeling geven op https://www.internetconsultatie.nl/wijzigingvandetijdelijkemaatwerkregelingduurzameinzetbaarheideneerderuittreden