Opening nieuw aanvraagtijdvak SLIM 2023 voor individuele mkb-ondernemingen

Op 1 maart 2023 start een nieuw aanvraagtijdvak SLIM voor individuele mkb-ondernemingen. Het aanvraagtijdvak loopt van woensdag 1 maart 9:00 uur t/m donderdag 30 maart 17:00 uur.

Als aanvrager kunt u per aanvraagtijdvak maximaal één subsidieaanvraag indienen. De behandelvolgorde van de aanvragen wordt bepaald door middel van een loting. Het moment van het indienen van een aanvraag is daarom niet relevant. U dient zich vooraf te registreren.

Belangrijk om te weten, is dat alleen volledige aanvragen in behandeling worden genomen. Volg de link om meer informatie te vinden over de vereisten waaraan een volledige aanvraag dient te voldoen.

Wat verandert er?

Anders dan de voorgaande tijdvakken is het nu mogelijk om een voorschot van 50% te ontvangen over het subsidiebedrag. Dit voorschot wordt bij verlening verstrekt. Als bijlage bij uw aanvraag voegt u daarom een bewijsstuk toe waarop de tenaamstelling en het rekeningnummer van de aanvrager op staan.