Publicatie Eindevaluatie uitvoering evaluatieplan ESF 2014-2020

Om de uitvoering van het ESF-programma 2014-2020 te monitoren en te evalueren is een evaluatieplan opgesteld. Hierin is vastgelegd welke evaluaties van de verschillende programmaonderdelen moeten plaatsvinden.

Onderdeel van het evaluatieplan is een eindevaluatie van de uitvoering van het evaluatieplan ESF 2014-2020 zelf.

Het onderzoek biedt inzicht in de uitvoering van het evaluatieplan, de mate waarin de doelen van het evaluatieplan zijn gerealiseerd en de meerwaarde van de uitgevoerde evaluaties voor de beleids- en uitvoeringspraktijk.

Het algemene beeld dat uit het onderzoek naar voren komt is dat het evaluatieplan adequaat heeft gefunctioneerd. Het heeft inzicht gegeven in de uitvoering en effecten van de programma’s en heeft input opgeleverd voor tussentijdse bijsturing van de uitvoering.

Volg de link naar de pagina Evaluatierapporten om de volledige rapportage te bekijken.