Wijzigingsregeling ESF+ 2021-2027 gepubliceerd

Het Programmadocument voor het Nederlandse ESF+ programma (2021-2027) is goedgekeurd door de Europese Commissie.

Begin mei is reeds de ESF+ regeling opgesteld, waarbij werd gestart met de opening van het aanvraagtijdvak VSO/Pro. Op 13 september 2022 is de wijzigingsregeling ESF+ gepubliceerd in de Staatscourant. Daarmee zijn drie nieuwe hoofdstukken aan de subsidieregeling ESF+ toegevoegd, elk met een aanvraagtijdvak.

Arbeidsmarktregio’s

Een eerste aanvraagtijdvak voor de arbeidsmarktregio’s richt zich op de arbeidsmarktgerichte ondersteuning van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Hieronder vallen naast de bekende doelgroepen van werkzoekenden ook werkenden (waaronder zzp’ers) en de Oekraïense ontheemden. Voor dit tijdvak (openstelling 3 oktober tot en met 15 december) wordt een bedrag van €42.000.000 beschikbaar gesteld voor projecten met een looptijd van maximaal 15 maanden.

Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI)

Een eenmalig aanvraagtijdvak voor Dienst Justitiële Inrichtingen om mensen in justitiële inrichtingen te ondersteunen bij het verbeteren van de arbeidsmarktpositie.

Voor dit tijdvak (openstelling 31 oktober tot en met 25 november) wordt een bedrag van €20.687.889 beschikbaar gesteld voor een project met een looptijd van 5 jaar.

Voedselhulp

Een eenmalig aanvraagtijdvak voor de verstrekking van voedselhulp, materiële basishulp en begeleidende maatregelen voor de meest behoeftigen. Voor dit tijdvak (openstelling 3 oktober tot en met 18 november) wordt een bedrag van € 15.803.219 beschikbaar gesteld voor een project met een looptijd tot en met uiterlijk 31 december 2027. Organisaties zonder winstoogmerk worden uitgenodigd een projectplan in te dienen op bovengenoemde onderdelen en tegen het volledig beschikbare bedrag.