Concept accountantsprotocol Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van sectoraal maatwerk beschikbaar

Na overleg met de NBA (Nederlandse Beroepsvereniging voor Accountants) is besloten om alvast het concept accountantsprotocol voor de regeling NLLD-SMR te publiceren op de website van Uitvoering van Beleid.

Het besluit om een concept te publiceren is vanwege het feit dat de aanstaande regelwijziging nog gepubliceerd dient te worden en dat vervolgens nog een laatste afstemming met de NBA zal volgen. Nadat deze twee stappen zijn ondernomen zal het accountantsprotocol definitief worden. Naar verwachting zal dit inhoudelijk weinig tot geen verandering met zich meebrengen.

Volg de link om de pdf van het concept accountantsprotocol te openen.