Toestemmingsverklaring Burgerservicenummer vervalt (MDIEU)

In de Handleiding projectadministratie (HPA) staat dat een BSN toestemmingsverklaring van mensen die een RVU ontvangen, verplicht is. Deze eis vervalt per direct.

Wat verandert er?

In de Handleiding projectadministratie (HPA) staat dat een BSN toestemmingsverklaring van mensen die een RVU ontvangen, verplicht is. Deze eis vervalt per direct. De regelgeving die geldt voor de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid en Eerder Uittreden (MDIEU) biedt namelijk al de grondslag voor het verzamelen van RVU gegevens en een Burgerservicenummer (BSN) in de projectadministratie. Dat geldt ook voor het delen van deze informatie met SZW ten behoeve van de subsidieverstrekking. De HPA zal op dit punt worden gewijzigd bij de eerstvolgende herziening.

Achtergrond

De deelnemersadministratie bevat persoonsgegevens, waaronder het BSN van mensen die een RVU-uitkering ontvangen. De HPA schrijft op dit moment voor dat de financiële administratie een toestemmingsverklaring bevat van elke deelnemer aan de RVU, waarmee de werknemer toestemming verleent voor het delen van de persoonsgegevens ten behoeve van de subsidie. Deze toestemmingsverklaring komt te vervallen. Het delen van deze persoonsgegevens kan alleen op basis van de wettelijke grondslag die hiervoor is. Een toestemmingsverklaring is daarmee overbodig. Voor alle lopende projecten geldt dat de financiële administratie geen toestemmingsverklaringen meer hoeft te bevatten.