Nieuwe regeling EMVF 2021-2027 gepubliceerd

Op 13 mei 2022 is de subsidieregeling gepubliceerd voor een nieuwe programmaperiode Europese migratie- en veiligheidsfondsen 2021-2027 (EMVF).

Deze bestaan uit het Asiel, Migratie en Integratiefonds (AMIF), het Fonds voor de Interne Veiligheid (ISF) en het Fonds voor geïntegreerd grensbeheer, van het Instrument voor financiële steun voor grensbeheer en visumbeleid (BMVI). Er is € 299.260.784 beschikbaar gesteld gedurende een periode van zes jaar. De regeling treedt met terugwerkende kracht in.

Wat is nieuw?

Het AMIF heeft vier onderdelen, namelijk: asiel en opvang, legale migratie, integratie en terugkeer. Het ISF richt zich op vraagstukken omtrent interne veiligheid. Het BMVI bestaat uit twee onderdelen: grenzen en visa.

De oude subsidieregeling kent een inspanningsverplichting voor behalen van projectresultaten. Het nieuwe programma kent gelijkenissen, maar ook verschillen met vorige periode. Bij inrichting van het nieuwe programma is gestreefd naar een verbetering van controle en beheer van AMIF,- ISF- en BMVI- middelen. De regeling bevat een aantal nieuwe elementen, waarmee de vereiste inhoud van aanvragen is aangescherpt. Ook is een administratieve lastenverlichting nagestreefd.

Aanvraagperiode

Opening van tijdvakken verschilt per fonds en per bijlage van de regeling (A t/m J). Dit geldt ook voor de subsidievoorwaarden. Zo hebben bijlagen B en D aanvullende aanvraagcriteria.
Via hoofdpagina EMVF 2021-2027 vindt u de aanvraagtijdenvakken en aanvraagcriteria AMIF, ISF en BMVI.

De eerste tijdvakken gaan open voor doelstellingen onder bijlagen A , E (alleen IOM) en H. Monopolisten en overige aanvragers kunnen hun aanvraag indienen van 16 mei 2022, 09.00 uur tot en met 31 december 2028, 17.00 uur. Dat kan via het subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid.

Meer weten over EMVF 2021-2027? Volg de link naar de publicatie in de Staatscourant. 

EU-logo met tekst: medegefinancierd door de Europese Unie
Beeld: ©EU