Vanaf 16 mei subsidie aanvragen ESF+ VSO/Pro

In de nieuwe ESF-subsidieperiode (2021-2027) wordt subsidie beschikbaar gesteld voor de integrale begeleiding van leerlingen in het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en het Praktijkonderwijs (Pro) richting de arbeidsmarkt.

EU-logo met tekst: medegefinancierd door de Europese Unie
Beeld: ©EU

De doelgroep wordt gedefinieerd als leerlingen die ingeschreven staan bij een school voor Voortgezet Speciaal Onderwijs dan wel Praktijkonderwijs. In deze programmeringsperiode ESF+ zal er gebruik worden gemaakt van een standaardprijs per leerling per schooljaar.

Een nevendoelstelling is hierbij de bevordering van de gelijkheid van vrouwen en mannen en de bevordering van gelijke kansen en non-discriminatie.

Aanvraagperiode en hoogte subsidie

De subsidie voor het eerste tijdvak kan voor de regioaanvraag leerlingen Voortgezet Speciaal Onderwijs en Praktijkonderwijs worden aangevraagd in de periode van 16 mei 2022 vanaf 9:00 uur tot en met 1 juli 2022 om 17:00 uur.

Het totaal beschikbare budget voor het eerste tijdvak (schooljaar 2022-2023) bedraagt € 15 miljoen.

Volg de link naar de Overheid.nl om meer over deze subsidieregeling te lezen.