Wijziging Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU)

Met ingang van 6 april 2022 wijzigt de Maatwerkregeling duurzame inzetbaarheid en eerder uittreden (MDIEU). De Handleiding projectadministratie MDIEU is vanaf dat moment ook gewijzigd.

De belangrijkste wijzigingen staan hieronder geformuleerd:

  • Betaalde btw komt in sommige situaties toch in aanmerking voor subsidie, en
  • De regels over de marktconformiteit bij externe opdrachten zijn veranderd.

Btw

Met deze wijzigingsregeling zal de betaalde btw die voor rekening van de subsidieontvanger is gebleven, in aanmerkingen komen voor subsidie. Enkele organisaties kunnen de BTW die ze over ingekochte goederen of diensten betalen niet in vooraftrek brengen (verrekenen met de Belastingdienst). Ook kunnen de organisaties geen beroep doen op het Btw-compensatiefonds. 

Voorwaarde voor het declareren van betaalde btw is dat de subsidieontvanger aantoont in de projectadministratie dat de btw niet kon worden verrekend of wordt gecompenseerd. Meer informatie vindt u in paragraaf 4.2 van de herziene Handleiding projectadministratie MDIEU (HPA). 

Marktconformiteit: subsidiabel extern uurtarief zonder verplichte offerteprocedure

Externe opdrachten moeten tegen een marktconforme prijs worden uitgevoerd. Door de regelwijziging is er sprake van een marktconforme prijs zonder verplichte offerteprocedure wanneer een externe adviseur wordt ingehuurd met een uurtarief tot maximaal € 125 per uur, exclusief btw. Wanneer de ingehuurde externe beneden dit uurtarief de werkzaamheden uitvoert, is de verplichting om offertes op te vragen bij minimaal drie partijen, niet van toepassing. Ook niet wanneer de totale waarde van de opdracht boven €50.000 uitkomt. Deze regel omtrent het maximum uurtarief geldt niet wanneer de Aanbestedingswet 2012 van toepassing is (zoals bij overheidsorganisaties). 

Bovengenoemde wijzigingen gelden voor alle subsidieontvangers met onmiddelijke ingang. De nieuwe regels gelden daarom voor alle lopende en toekomstige MDIEU-projecten. Als subsidieontvangers van lopende projecten hun project willen bijstellen vanwege de gewijzigde regels, dan kan dat. Het toegekende subsidiebedrag mag echter niet worden overschreden. Subsidieontvangers die hun aanvraag of project willen wijzigen, kunnen contact opnemen met UVB. 

Handleiding Projectadministratie MDIEU (HPA)

De HPA is aangepast aan deze wijzigingen in de MDIEU. Daarnaast is nu in de HPA de mogelijkheid opgenomen om de administratieve lasten van een urenadministratie te verminderen. Subsidieontvangers kunnen interne loonkosten namelijk  - onder voorwaarden - verantwoorden met behulp van een addendum bij de arbeidsovereenkomst. Meer informatie hierover vindt u in paragraaf 4.3 van de HPA.

Onderaan dit nieuwsbericht treft u de meest actuele versie van de HPA. De publicatie van de regelwijziging  kunt u raadplegen door de link te volgen.