Tweede aanvraagtijdvak activiteitenplannen MDIEU gesloten

Het tweede aanvraagtijdvak voor subsidieaanvragen voor activiteitenplannen voor de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU) is gesloten.

Dat betekent dat er voor dit tijdvak geen mogelijkheid meer bestaat een subsidieaanvraag in te dienen.