Herinnering: Sluiting tweede aanvraagtijdvak activiteitenplannen MDIEU

Het tweede aanvraagtijdvak voor subsidieaanvragen voor activiteitenplannen voor de Maatwerkregeling Duurzame Inzetbaarheid & Eerder Uittreden (MDIEU) is per 10 januari 2022 geopend en sluit op 31 maart om 17.00 uur. Dat betekent dat er voor dit tijdvak vanaf vandaag nog 4 werkdagen de mogelijkheid bestaat een subsidieaanvraag in te dienen.

Sectorale samenwerkingsverbanden van sociale partners kunnen subsidie aanvragen. De subsidie is beschikbaar voor activiteitenplannen die beogen de duurzame inzetbaarheid in de sector te verbeteren en knelpunten weg te nemen rondom RVU (eerder uittreden).