Derde aanvraagtijdvak Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing opent op 1 september om 09.00 uur

Van 1 september 2021 09.00u tot en met 8 september 2021 17.00u kunnen opleiders en opleiderscollectieven een subsidieaanvraag indienen in het kader van de Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing. Voor dit derde aanvraagtijdvak is een bedrag van € 30 miljoen beschikbaar gesteld.

De aanvraag kan worden ingediend in het subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid. Het aanvraagtijdvak sluit op 8 september a.s. om 17.00 uur en is korter dan de eerdere aanvraagperiodes. De behandelvolgorde van aanvragen zal na sluiting van het tijdvak worden geloot, waardoor het in behandeling nemen van de aanvraag niet meer afhankelijk is van het moment van indiening.

Regelwijziging

De Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing is per 1 juli jl. gewijzigd. Voor de precieze wijzigingen kunt u de  wijzigingsregeling  raadplegen.

Over de subsidieregeling

De Tijdelijke subsidieregeling NL leert door met inzet van scholing is op 5 september 2020 in werking getreden. Met deze regeling is het mogelijk gemaakt om subsidie aan te vragen voor het aanbieden van (online) scholing die bijdraagt aan het versterken van de arbeidsmarktpositie van werkenden en niet-werkenden. De regeling is met name gericht op personen, die werkloos zijn of dreigen werkloos te raken als gevolg van de coronacrisis.