Eindrapport Evaluatie subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid Regio’s en Sectoren ESF 2014-2020

Onlangs verscheen het eindrapport van de evaluatie van de subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid Regio’s en Sectoren binnen het ESF-programma 2014-2020. Uit de evaluatie blijkt dat deze subsidieregeling duidelijk meerwaarde heeft voor de deelnemende bedrijven.

In het eindrapport is een synthese opgenomen van de uitkomsten van de drie fasen van de evaluatie. Deze synthese geeft een goed beeld van de effecten van de subsidieregeling en de leerpunten per actor voor soortgelijke programma’s.

Daarnaast doet het eindrapport verslag van de derde fase van de evaluatie van de regeling. Deze derde fase was gericht op de langere termijneffecten in de bedrijven die in het eerste aanvraagtijdvak bereikt zijn met de subsidie.

Belangrijkste conclusies

  • Veel projecten en deelnemende bedrijven geven aan dat zonder ondersteuning vanuit het ESF het project niet zou zijn uitgevoerd, of in afgeslankte en/of gewijzigde vorm zou zijn doorgegaan.
  • Alle projecten en deelnemende bedrijven hebben in meer of mindere mate een stap gezet in de beleidsketen van probleemanalyse door meer kennis en inzicht; vergroting van bewustwording; bepaling van vervolgacties/beleid; tot en met de realisatie van effecten op de duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
  • Bedrijven rapporteren de volgende verbeteringen in de duurzame inzetbaarheid: meer tevreden, gemotiveerd en bewuster personeel. Minder vaak worden in dit stadium al verbeteringen in de arbeidsmobiliteit en ziekteverzuim geconstateerd.
  • Sectoren en regio’s gaan verder met de resultaten van het project, en onder de ondervraagde deelnemende bedrijven geeft vier vijfde aan dat het ESF-project blijvende effecten heeft gehad op het eigen beleid.
  • Blijvende verankering en verdere verspreiding van projectresultaten is de grootste uitdaging.

De evaluatie is uitgevoerd door SEOR en Ockham-IPS.