Aanbod voor een oriënterend gesprek sectoren MDIEU

Op 1 juni 2021 opent een eerste aanvraagtijdvak voor subsidieaanvragen voor activiteitenplannen.

Tot dit moment voert het ministerie van SZW oriënterende gesprekken met sectoren die subsidie hebben aangevraagd voor een sectoranalyse én van plan zijn om tijdens dit eerste aanvraagtijdvak een subsidieaanvraag in te dienen.

In het najaar volgt een nieuwe ronde oriënterende gesprekken voor de sectoren die een activiteitenplan willen indienen voor het 2e tijdvak begin 2022. Mocht u van plan zijn om een subsidieaanvraag in te dienen in juni 2021, en sociale partners binnen de sector willen hierover met het beleidsteam MDIEU overleggen, dan bieden wij u aan om een oriënterend gesprek te voeren. Het doel van het gesprek is om mee te denken over de subsidieaanvraag en eventuele vragen te beantwoorden.

Indien u interesse heeft in een oriënterend gesprek, kunt u een e-mail sturen naar: beleidsteamMDIEU@minszw.nl