Controleprotocol en financiële bijlagen verantwoording SLIM beschikbaar

De financiële bijlagen behorend bij het verzoek tot vaststelling van de subsidie voor initiatieven onder hoofdstuk 3 Samenwerkingsverbanden en hoofdstuk 4 Grootbedrijven zijn nu beschikbaar.

Daarnaast is de financiële bijlage voor initiatieven onder hoofdstuk 2 MKB geactualiseerd. In versie 1.1 hoeven de uren van eigen medewerkers niet meer per week te worden ingevoerd. De opgave per maand is voldoende.

Voor initiatieven waarvoor € 125.000 of meer subsidie is verleend, is bij het verzoek tot vaststelling van de subsidie een controleverklaring opgesteld door een accountant vereist. Het protocol voor de accountantscontrole is nu eveneens beschikbaar op de website.

De genoemde bijlagen vindt u door de link te volgen naar de pagina bijlagen en downloads.