Regelwijziging subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies

Na publicatie van de regeling is gebleken dat er onduidelijkheid bestaat over de arbeidsmarktscan en de criteria waaraan de arbeidsmarktscan moet voldoen. De huidige formulering is daarom aangepast.

Het gaat om een aantal tekstuele verduidelijkingen van de criteria die onder het kopje 'Criteria arbeidsmarktscan' staan. Hiermee zal er meer duidelijkheid komen over of een arbeidsmarktscan voldoet aan de criteria en voor het doel van de subsidieregeling NL leert door met inzet van ontwikkeladvies ingezet kan worden.

De volledige wijziging, zoals gepubliceerd in de Staatscourant vindt u op de website Overheid.nl