Contouren ESF+ 2021-2027

De onderhandelingen over het nieuwe MFK (Meerjarig Financieel Kader) en het herstelfonds Next Generation EU zijn in volle gang. Wat betekent dit voor het ESF+? Welke doelgroepen worden er opgenomen in het ESF+ programma en wat voor soort activiteiten worden nu subsidiabel? Hierop kan nog geen definitief antwoord worden gegeven omdat de onderhandelingen nog bezig zijn.

Wel kan het ministerie van SZW de voorgenomen richting delen. Eerder is dit gebeurd in de Kamerbrief over de uitvoering van het ESF . In de concept-contourennotitie programmering wordt meer duidelijk over de voorgenomen richting van het ESF+. De opgenomen contouren voor de ESF-programmering in deze notitie zijn gebaseerd op de voorstellen van de Europese Commissie en zijn afhankelijk van het uiteindelijke resultaat van de onderhandelingen. Meer informatie volgt zodra hierover meer bekend is.