Nieuw ESF-programma: extra aandacht voor mensen met kwetsbare arbeidsmarktpositie

De voorbereidingen voor een nieuwe programmaperiode (2021-2027) van het Europees Sociaal Fonds (ESF+) zijn gestart. In de nieuwe periode is er extra aandacht voor het ondersteunen van zowel werkzoekenden als werkenden met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Dit schrijft staatssecretaris Tamara van Ark (SZW) in een brief aan de Tweede Kamer.

Met middelen uit het huidige Europees Sociaal Fonds (ESF) worden verschillende projecten inĀ Nederland gesubsidieerd om werkgelegenheid te ondersteunen, mensen aan het werk te helpen en te zorgen voor eerlijkere arbeidskansen voor alle burgers. Vanaf 2021 worden verschillende sociale fondsen gebundeld tot een fonds: ESF+.
In dit nieuwe fonds, waar onder meer het huidige Europees Fonds Meest Behoeftigen (EFMB) onderdeel van uit maakt, zal de aandacht nog meer gericht zijn op het ondersteunen van mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie. Het gaat om werkzoekenden, maar ook werkenden, die zonder hulp heel moeilijk aan de slag komen en blijven. De aandacht voor deze kwetsbare groep past bij de Nederlandse beleidsprioriteiten op het gebied van arbeidsmarkt en sociale zekerheid en de kabinetspositie over de toekomst van het Europees Sociaal Fonds.

De huidige ESF-programmaperiode (2014-2020) is gericht op onder meer het vergroten van duurzame inzetbaarheid van medewerkers, het tegengaan van mismatch op de arbeidsmarkt en het bevorderen van gelijke kansen en non-discriminatie. Dit levert waardevolle projecten op die ervoor zorgen dat mensen die langdurig langs de zijlijn staan weer kunnen meedoen. De doelstellingen van het ESF-programma, in relatie tot het aantal te bereiken deelnemers en te behalen resultaten, zijn voor het overgrote deel behaald. De uitvoering van het ESF in Nederland scoort hoog op het gebied van rechtmatigheid, waarbij het beperken van de administratieve lasten een aandachtspunt blijft.

Lees de kamerbrief over het ESF(+) op de website van de Tweede Kamer.