Tweede tussenrapport Evaluatie Duurzame Inzetbaarheid regio's en sectoren

Onlangs verscheen het rapport dat verslag doet van de tweede fase van de evaluatie van de subsidieregeling Duurzame Inzetbaarheid Regio’s en Sectoren binnen het ESF-programma 2014-2020.

Het rapport gaat over de uitgevoerde activiteiten, de opgeleverde producten en de effecten van de projecten die binnen deze regeling zijn uitgevoerd. Uit de evaluatie blijkt dat de projecten veel kennis en inzicht hebben opgeleverd over de problematiek van duurzame inzetbaarheid in de sectoren. Verder hebben de projecten bijgedragen aan de bewustwording onder werkgevers en werknemers. Ook is er binnen de projecten een breed scala aan beleidsacties op het terrein van duurzame inzetbaarheid binnen bedrijven uitgevoerd. Bijna alle projecten krijgen een vervolg en hebben de resultaten verspreid binnen de sector of regio.

De evaluatie is uitgevoerd door SEOR en Ockham-IPS.

Lees hier het rapport.