Overzicht belangstellingsregistratie Veranderopgave Inburgering

In totaal hebben 73 gemeenten een belangstellingregistratie ingediend voor één van de acht thema’s. Dit heeft geleid tot het onderstaande overzicht. Het overzicht geeft een indicatie naar welke thema’s op dit moment de meeste belangstelling uitgaat.

Thema

minder dan 50.000 inwoners tussen 50.000 en 100.000 inwoners meer dan 100.000 inwoners Totaal per thema
Brede intake Persoonlijk Inburgeringsplan 7 5 3 15
Vrouwelijke nareizigers en gezinsmigranten 4 1 1 6
Duale trajecten 5 6 5 16
Kwetsbare groepen in duale trajecten 1 2 0 3
Van A2 naar B1 1 1 1 3
Ontzorgen 3 3 7 13
Z-route 2 8 6 16
Kwetsbare groepen in de Z-route 1 0 0 1
Totaal per inwonersklasse 24 26 23 73