Wijziging Subsidieregeling ESF 2014-2020

In de Staatscourant is op 22 mei 2018 een wijziging van de Subsidieregeling ESF 2014-2020 gepubliceerd.

Duurzame inzetbaarheid bedrijven/instellingen
Er worden drie nieuwe aanvraagtijdvakken opengesteld voor deze regeling. Aanvragers kunnen slechts in één van de drie tijdvakken een verlening ontvangen. Per tijdvak is 15 miljoen euro beschikbaar. De eerste opening zal zijn van 25 juni 2018, 09.00 uur, tot en met 29 juni 2018, 17.00 uur. Alleen volledige subsidieaanvragen zullen in behandeling worden genomen. Bij overschrijding van het subsidieplafond zal door middel van loting de volgorde worden vastgesteld waarin de ontvangen subsidieaanvragen worden afgehandeld. De maximale subsidie bedraagt €12.500 per project.

Duurzame inzetbaarheid regio’s en sectoren
Voor deze regeling is de aanvraagperiode van 1 oktober 2018, 09.00 uur, tot en met 26 oktober 2018, 17.00 uur. Voor dit aanvraagtijdvak is 25 miljoen euro beschikbaar. De subsidie kan worden aangevraagd door Onderwijs & Ontwikkelingsfondsen en samenwerkingsverbanden van sociale partners en gemeenten. De subsidiabele kosten bedragen maximaal 1 miljoen euro, in een samenwerkingsverband kan dit oplopen tot maximaal drie keer dat bedrag. De subsidie bedraagt 50%, dus er is sprake van co-financiering.

Op 13 en 15 juni a.s. kunnen (potentiële) aanvragers van deze regeling een informatiebijeenkomst bijwonen. Men kan zich hier aanmelden.