Derde aanvraagtijdvak subsidieregeling versterking taal- en interactievaardigheden kinderopvang gesloten

Vanaf 2 januari 2017, 9.00 uur, is het derde aanvraagtijdvak  van de Tijdelijke subsidieregeling versterking taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang geopend.

Het subsidieplafond  voor de derde subsidieperiode is bereikt. Het derde aanvraagtijdvak voor deze subsidieregeling is gesloten vanaf vrijdag 3 maart, 17.00 uur. Vanaf dit tijdstip is het digitale aanvraagportaal voor deze subsidieregeling op het Agentschap SZW gesloten. U kunt geen nieuwe aanvragen meer indienen voor dit aanvraagtijdvak.

In beginsel kent de Tijdelijke subsidieregeling versterking taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang vier aanvraagtijdvakken. Het is aan de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om te besluiten over de start van een volgende vierde aanvraagtijdvak van deze subsidieregeling.