Stand van zaken aanvragen cofinanciering DWSRA

Het eerste aanvraagtijdvak liep tot en met 30 september 2016. Voor het eerste aanvraagtijdvak is € 18.750.000 beschikbaar, oorspronkelijk gelijk verdeeld over projecten dienstverlening, € 9.375.000, en projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt, € 9.375.000. In het eerste aanvraagtijdvak zijn 39 aanvragen ingediend.

23 aanvragen hebben betrekking op projecten dienstverlening, 16 aanvragen hebben betrekking op projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt. Het totaal van de aangevraagde bedragen voor projecten dienstverlening bedraagt ruim 24 miljoen euro. Het totaal van de aangevraagde bedragen voor projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt bedraagt ruim 7,9 miljoen euro.Het subsidieplafond voor het eerste aanvraagtijdvak voor projecten dienstverlening wordt van 9,375 miljoen euro verhoogd tot 10,8 miljoen euro. Het subsidieplafond voor het eerste aanvraagtijdvak voor projecten samenwerking en regie arbeidsmarkt wordt van 9,375 miljoen euro verlaagd tot 7,950 miljoen euro.

Tweede aanvraagtijdvak

Het tweede aanvraagtijdvak loopt van maandag 28 november 2016, 09.00 uur tot en met vrijdag 23 december 2016, 17.00 uur. Het subsidieplafond voor het tweede aanvraagtijdvak voor projecten dienstverlening wordt gesteld op 7,75 miljoen euro. Het subsidieplafond voor het tweede aanvraagtijdvak voor projecten samenwerking en regie wordt gesteld op 11 miljoen euro.Voor projecten waarvoor in het eerste aanvraagtijdvak geen budget beschikbaar is, kan in het tweede aanvraagtijdvak een (nieuwe) aanvraag worden ingediend.

In de Staatscourant zal nog een ministeriële regeling worden gepubliceerd over de looptijd van het tweede aanvraagtijdvak en de budgetverdeling in het eerste en tweede aanvraagtijdvak.