Gebruik van SUWInet voor ESF-subsidies door gemeenten

Via SUWInet kunnen overheidsorganisaties gegevens van burgers en bedrijven digitaal bij elkaar opvragen en naar elkaar sturen. De gemeenten hebben onlangs vragen gesteld aan Agentschap SZW over het gebruik van gegevens via SUWInet om aan te tonen dat deelnemers aan ESF-projecten behoren tot de doelgroep die voor ESF-subsidie in aanmerking komt. In een brief aan de Tweede Kamer van 23 december jl. heeft staatssecretaris (SZW) Jetta Klijnsma daar antwoord op gegeven.

Gemeenten en SUWInet

Gemeenten mogen gebruik maken van SUWInet voor ESF-subsidie. De aan gemeenten toebedeelde rol past volledig bij de wettelijke taak die gemeenten op grond van de Participatiewet hebben om personen te ondersteunen bij arbeidsinschakeling. Nu het bij ESF bovendien gaat om een in een ministeriële regeling vastgelegde verplichting die zijn grondslag vindt in de Kaderwet SZW-subsidies en die tevens dient om te kunnen voldoen aan de verantwoordingsverplichting die is vastgelegd in de Europese ESF-verordening, is er voldoende grondslag om gegevens te verkrijgen ten behoeve van de uitvoering en verantwoording van ESF.

Ontsluiting van privégegevens in SUWInet

Gemeenten hoeven niet te vrezen dat het gebruik van SUWInet voor ESF-doeleinden tot maatregelen zal leiden als er meer gegevens worden ingezien dan nodig.

Met het oog op de gemeentelijke verantwoording in het nieuwe ESF-programma (programmaperiode 2014 – 2020) zal de staatssecretaris nader bekijken of er een nieuwe methode ontwikkeld kan worden voor de levering van deze gegevens.

Voor meer informatie lees de brief van staatssecretaris (SZW) Jetta Klijnsma: Verbeteringsmaatregelen en gebruik SUWInet.