Tweede tijdvak Regeling Kinderopvang taal- en interactievaardigheden geopend

Van 4 januari 2016, 9.00 uur, tot en met 30 april 2016, 17.00 uur kunnen houders van kindercentra, gastouderbureaus en vanaf dit tweede aanvraagtijdvak ook houders van peuterspeelzalen subsidie aanvragen voor de regeling versterking taal- en interactievaardigheden beroepskrachten en gastouders in de kinderopvang. Er is voor dit tweede aanvraagtijdvak € 3.400.000 beschikbaar.

Kwalitatief goede opvang is essentieel voor de ontwikkeling van het kind. Dit begint met deskundige beroepskrachten en gastouders. Deze subsidieregeling levert hieraan een bijdrage. De houders kunnen een aanvraag indienen voor een bijdrage in de kosten van trainingsactiviteiten die gericht zijn op het versterken van taal- en interactievaardigheden van beroepskrachten en gastouders. De trainingen in het kader van de subsidieregeling zijn erop gericht dat deskundige beroepskrachten en gastouders praten met kinderen en ze dingen uitleggen. Ze moedigen interactie tussen de kinderen aan en stimuleren ze actief in hun ontwikkeling.