Voortgangsrapportage Migratie en Ontwikkeling 2013

Ter informatie: De brief en de Voortgangsrapportage Migratie en Ontwikkeling 2013 van minister Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) aan de Tweede Kamer (27-06-2014).

http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/06/27/voortgangsrapportage-internationale-migratie-en-ontwikkeling-2013.html