ESF 2014-2020: terugkoppeling regiobijeenkomsten

Jongstleden oktober organiseerde het Agentschap SZW enkele regionale informatiebijeenkomsten rond de nieuwe ESF-programmaperiode. Deze bijeenkomsten waren bedoeld voor centrumgemeenten van de arbeidsmarktregio's.

De brief aan de centrumgemeenten met terugkoppeling over deze bijeenkomsten is digitaal beschikbaar. Evenals de brief gericht aan scholen voor praktijkonderwijs en Voortgezet speciaal onderwijs over de nieuwe ESF-programmaperiode.

U vindt de brieven bij het onderdeel Regiobijeenkomsten oktober 2013 (rechts bij Zie ook).