Nieuwe subsidie: ESF Actie E Sociale innovatie, duurzame inzetbaarheid sectoren

Opleidings- en Ontwikkelingsfondsen (O&O fondsen) kunnen vanaf 1 mei 2012 subsidie aanvragen voor het bevorderen van duurzame inzetbaarheid in hun sector.

De subsidie is bedoeld om initiatieven te stimuleren op het terrein van duurzame inzetbaarheid, gericht op bewustwording, implementatie en verspreiding van maatregelen binnen de sector. Projecten moeten voldoen aan één van de volgende thema’s:

  • het stimuleren van arbeidsmobiliteit van werknemers, waaronder regionale en intersectorale arbeidsmobiliteit;
  • het bevorderen van gezond, veilig en vitaal werken en arbeidstijdenmanagement;
  • het bevorderen van sociaal innovatief en duurzaam ondernemerschap en employability.

Subsidie kan worden aangevraagd van 1 mei 2012 tot en met 31 december 2013 zolang er budget beschikbaar is. Het totale budget is € 20 miljoen. Per project is minimaal € 90.000 en maximaal € 160.000 subsidie beschikbaar. Uitsluitend erkende O&O fondsen, al dan niet in een samenwerkingsverband, komen voor subsidie in aanmerking.