Geen aanvraagtijdvakken voor ESF Acties A en D

De budgetten voor de ESF Acties A en D zijn nagenoeg uitgeput. De staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid stelt daarom geen aanvraagtijdvakken meer open voor deze subsidies.

De subsidieregeling ESF 2007 – 2013 (herzien) is hiervoor gewijzigd.