Voortgangsrapportage ESF-programma en ESF-tussenevaluatie Acties A en D

Staatssecretaris De Krom heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de resultaten tot nu toe van het ESF-programma.

Naast een voortgangsrapportage van het ESF-programma stuurde hij een tussentijdse evaluatie van de ESF Acties A en D naar de Kamer. Dit onderzoek geeft onder meer inzicht in de randvoorwaarden voor een goede ESF-uitvoering. Het rapport bevat aanbevelingen. De hierop genomen acties vindt u terug in de brief aan de Tweede Kamer in bijlage 2.