Regelwijziging Tijdelijk subsidieregeling Ontwikkeladvies vijfenveertigplussers

De subsidieregeling is gewijzigd, waardoor nu alle tijdig ingediende aanvragen in behandeling worden genomen.

In dit document vind je alle wijzigingen.