Nieuwsbrief Ontwikkeladvies 45-plussers Januari 2019

Hierbij ontvangt u de nieuwsbrief over de voortgang van het gebruik van het ontwikkeladvies voor 45-plussers.

Bredere doelgroep

Zoals we jullie al eerder bericht hebben is de doelgroep voor het ontwikkeladvies per 28 december 2018 verbreed tot alle 45-plussers die gemiddeld minimaal 12 uur per week werken en is de looptijd met een half jaar verlengd. Deze ruimere openstelling heeft tot veel aandacht voor het ontwikkeladvies in de media geleid. We zien de resultaten hiervan terug is een stijging van het gebruik in januari 2019.

Nieuwsbrief ontwikkeladvies januari 2019
Wekelijks aantal aanmeldingen voor het ontwikkeladvies gedurende de looptijd van de regeling

Deze toename is bemoedigend, al blijft het wel zaak de gegenereerde aandacht vast te houden.

Gedragsonderzoek

In oktober 2018 heeft SZW het bureau D&B, dat gespecialiseerd is in gedragsonderzoek opdracht gegeven te komen met een advies over hoe de doelgroep het beste benaderd zou kunnen worden bij een publiciteitscampagne in 2019.

De resultaten van dit onderzoek treft u hieronder:
Advies D&B ontwikkeladvies
Ontwikkeladvies stimuleren voor 45+’ers

Belangrijke aanbevelingen zijn:
Uit het onderzoek blijkt dat laagopgeleide werknemers eerder in gesprek willen met een loopbaanadviseur wanneer zij:
● weten wat een adviseur kan doen en wat het ontwikkeladvies inhoudt;
● denken dat ze een adviseur nodig hebben;
● weten hoe zij een geschikte adviseur kunnen vinden;
● denken dat het geen moeite kost om een adviseur te vinden.

Veel werknemers weten niet goed wat een loopbaanadviseur kan doen. Ze denken dat een gesprek alleen zinnig is wanneer je een andere baan wilt of wanneer je ontevreden bent in je huidige baan. D&B raadt daarom aan om in een filmpje of tekst aan te geven dat:
● advies van een loopbaanadviseur ook zinvol kan zijn als je tevreden bent met je werk;
● je niet alleen grote vragen hoeft te beantwoorden, maar je je in een gesprek ook op kleine concrete vragen kunt richten;
● met welke vragen een loopbaanadviseur je kan helpen.

Centrale website

Er is een nieuwe centrale website over het ontwikkeladvies https://www.hoewerktnederland.nl/persoonlijk-ontwikkeladvies