Opening aanvraagtijdvak Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers (TSOV)

Vanaf 26 maart 2018, 09.00 uur is het aanvraagtijdvak open voor de Tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers (TSOV).

Ruim 25.000 werkenden die 45 jaar of ouder zijn, kunnen zich met hulp van een loopbaanadviseur aanmelden voor een Ontwikkeladvies. Met dit persoonlijke loopbaanadvies krijgen ze een beeld van hun situatie op de arbeidsmarkt. Minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor een subsidieregeling opengesteld.

Voor trajecten die zijn afgerond, kan subsidie worden aangevraagd via het subsidieportaal van Uitvoering Van Beleid. Hiervoor is een elektronisch formulier beschikbaar gesteld vanaf 26 maart 2018, om 09.00 uur.

Lees hier meer over deze subsidieregeling.