Wijziging tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers per 27 maart 2018

De doelgroep waarvoor de tijdelijke subsidieregeling ontwikkeladvies vijfenveertigplussers van toepassing is, is verduidelijkt en uitgebreid.

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Noloc (beroepsvereniging voor loopbaanprofessionals en jobcoaches) en de sociale partners in de Stichting van de Arbeid ontvingen veel vragen over de doelgroep en beroepsgroepen waarvoor de regeling openstaat. Met de regelingwijziging van 27 maart 2018 is dit gerealiseerd. De subsidie is nu ook beschikbaar  voor werkenden in het primair onderwijs en het middelbaarberoepsonderwijs.
Met bijlage 2A van de regeling is de doelgroep nader gespecificeerd.

In de praktijk bleek dat de beroepsgroep uit artikel 2, tweede lid, onderdeel a (administratief- en secretarieel personeel, assistenten en managementassistenten) door de toevoeging “administratief” veel breder geïnterpreteerd werd dan bij de totstandkoming van de regeling is beoogd. De benaming is nu aangepast om deze beter te laten aansluiten bij de met de regeling beoogde doelgroep. Administratieve, financieel/boekhoudkundige- en salaris- en personeelsfuncties behoren niet tot de doelgroep.
Ook zijn voor enkele beroepsgroepen werkenden in de sector Rijk en de sector Zorg & Welzijn uitgesloten van deelname omdat er voor hen reeds vergelijkbare instrumenten beschikbaar zijn. Raadpleeg de  subsidiabele beroepen voor een gedetailleerd overzicht.

LET OP: de regelingwijziging treedt in per 28 maart 2018.